top of page
Udviklingsforløb for teams

Målgruppe:

Organisationer, ledere og teams.

Forløb:

Dette kursus indeholder 3 undervisningsmoduler. 4 timers varighed pr. modul.
 

  • Modul 1: Psykologisk kapital i et team

  • Modul 2: Teammapping og udviklingspotentiale

  • Modul 3: Foretagsomhed 

Der tilbydes to 1-1 individuelle coachingsamtaler pr. deltager.

I prisen indgår en individuel VIA rapport og teamrapport samt en pakke styrkekort.

Udbytte:

  • Få indsigt og værktøjer til hvordan styrkearbejdet kan fremme de allerede eksisterende potentialer i en gruppe eller et team

  • Kortlægning, udforskning og anvendelse af både egne og andres karakterstyrker og fokusstyrker

  • Kendskab til et fælles styrke sprog, der vil øge samarbejdet, motivation og performance

  • Præsentation af kvantitative målinger før og efter forløbet

Holdstørrelse: max. 14

Download

”Der er blevet arbejdet med psykologisk tryghed, styrkefeedback, tillid, konstruktive konfrontationer, at lære at styrkespotte hinanden. Evalueringen fra opstartsforløbet fra personalet viser, at værktøjerne og forløbet opleves særdeles relevant og brugbart. Vi fortsætter samarbejdet med KirkogGejst og udvider værktøjskassen bl.a. ved hjælp af supervision af vores grupper så vi kan udvikle og vedblive at være et stærkt og professionelt læringsfællesskab på Rosenkilde skole”.

 

Medarbejder, der regelmæssigt bruger mindst 4 af deres signaturstyrker, er mere positive, mere fleksible samt vedholdende, når udfordringer skal løses.

 

( Harzer & Ruch)

bottom of page