top of page
dandelion-5291382_1920_edited.png
Handelsbetingelser

Fortrolighed

Samarbejdet imellem Kirk&Gejst og dig/jer som kunde er fortroligt. 

Priser og afgivne tilbud må ikke oplyses til andre.

Priser
Alle priser er angivet i danske kroner eksklusiv moms.

Medmindre andet er aftalt, faktureres ydelsen umiddelbart efter afholdt kursus, foredrag eller coachingforløb.

Betalingen 

Depositum på 20 % for kursusforløb faktureres ved bestilling netto 8 dage. 
Det resterende beløb faktureres afholdelse 8 dage.

Kørsel afregnes efter statens kørselstakster.
Øvrige udgifter, eksempelvis bro, færge, parkering eller rimeligt hotel betales af arrangøren og afregnes ud over det aftalte honorar.

Der må ikke videofilmes eller optages lyd uden skriftlig aftale. Dette gælder både for arrangøren og deltagerne.

Levering/ordrebekræftelse
Efter en indledende snak fremsendes et tilbud med pris og beskrivelse af ydelsens omfang. Hvis kunden vil indgå samarbejde, sendes derefter en ordrebekræftelse. Du modtager en e-mail med bekræftelse på dit køb.

Kunden skal ved modtagelse af ordrebekræftelsen gennemgå denne og gøre indsigelser, hvis denne ikke er som aftalt.

 

Indsigelser sendes per mail til info@kirkoggejst.dk senest 10 dage fra den dato ordrebekræftelsen er dateret, medmindre en anden frist er meddelt på ordrebekræftelsen.

 

Hvis KirkogGejst ikke har fået indsigelser fra kunden inden 10 dage, betragtes ordrebekræftelsen som accepteret.
Kunden er bundet af ordrebekræftelsen.

Ansvar
Parterne er enige om, at der i tilfælde af mangler, forsinkelser, tekniske fejl m.v. i det leverede aldrig vil kunne rettes krav imod , som overstiger, hvad kunden har betalt for kurset.

Det gælder uanset ansvarsgrundlag eller hvad kravet i øvrigt måtte bero på.

 

Fortrydelse af køb
Hvis kunden aflyser, gælder følgende:

Aflysning indtil 30 dage før kursus eller foredrag

Kunden betaler 0% af det aftalte beløb.

Aflysning mellem 30 og 14 dage:
Kunden betaler 50% af det aftalte beløb.

Aflysning senere end 14 dage før kursus eller foredrag
Kunden betaler 100% af det aftalte beløb

Ved aflysning fra KirkogGejst side tilbydes kunden et tilsvarende arrangement inden for en nærmere aftalt periode.

Hvis KirkogGejst aflyser mindre end 7 dage før temadag eller opstartsdato refunderes hele beløbet.

Databehandling
KirkogGejst overholder GDPRs retningslinjer.

Med venlig hilsen

Trine Kirk

mail: info@kirkoggejst.dk

Mobil: 20211721

CVR: 42387878

Bank Lunar

bottom of page