top of page
Velkommen: Welcome
dandelion-5291382_1920_edited.png
Forundringsparat?


Kirk & Gejst har netop de rette værktøjer til at igangsætte forundringsledelse, meningsfulde perspektiver og udviklende indsigter baseret på forskning og evidens, der udspringer fra positiv psykologi.


Velkommen til en ny verden med fokus på din/jeres medfødte potentialer.

Kirk & Gejst:

- hjælper dig til at kunne facilitere og praktisere hensigtsmæssige og gavnlige strategier, der styrker din mentale sundhed og forebygger stress og udbrændthed
 

​- fremmer din egen eller andres mentale psykologiske fleksibilitet og trivsel samt fulde potentiale

 

- giver dig den nyeste viden indenfor mental trivsel via individuelle eller gruppebaserede udviklingsforløb

 

- beriger dig med nye værktøjer og indsigter, som skaber meningsfulde rammer for øget trivsel og større livs/arbejdsglæde.

Kirk&Gejst tilbyder følgende forløb, der alle er centeret omkring styrkearbejdet

Poster_Kirk&Gejst-jpg.jpg

Styrkearbejdet

Undersøgelsen af ​​styrker startede i begyndelsen af ​​2000'erne, da forskere samledes for at studere karakter mere videnskabeligt. I alt 55 fornemme forskere sluttede sig til undersøgelsen over flere år.

Resultatet var klassificering af ​​karakterstyrker og dyder (Peterson & Seligman, 2004), en klassificering af positive egenskaber hos mennesker. 


Forskerne har fundet essensen i 24 styrker, som er universelle for hele den menneskelige befolkning på tværs af nationer, kulturer, geografi, religion, uddannelse, køn og alder.
De har givet styrkerne det overordnede navn Values In Action.

Kender du dine egne styrker og fokuserer på at anvende dem endnu mere, viser forskning at det har en markant indvirkning på din generelle trivsel. Du bliver mere selvsikker, har højere selvværd, oplever mindre stress og er mere engageret og bedre i stand til at nå dine mål.

Du kan læse mere om VIA på www.viacharacter.org

Gevinstr ved styrkearbejdet - kirkoggejst.
Gevinster med styrkearbejdet

-  Øget trivsel

-  Øget robusthed

-  Mindre negativ stress

-  Øget coping med negativ stress

-  Flere positive følelser

-  Øget engagement og ejerskab

-  Øget meningsskabelse

-  Øget arbejdsperformance og arbejdstilfredshed

-  Stærkere relationer

 

(Ryan M. Niemies)

"Fokus på styrker tipper menneskeheden i en retning,
hvor den viser sine bedste sider af sig selv,
og implementeringen af netop disse styrker i en forretningsmæssig kontekst, kan være et vigtigt supplement i opgaver med at menneskeliggøre vores organisationer".

 

Neal Mayeson, 2015

bottom of page