top of page
Velkommen: Welcome
Trine - 435A8897_edited.jpg
Tryghed, Ærlighed & Autenticitet

Lær Kirk & Gejst at kende
Vision & mission 
og lidt om Trine Kirk & Gejst

Lidt om Kirk 
 

Trine indehaver af Kirk & Gejst har mere end fjorten års erfaring indenfor vejledning, facilitering, undervisning samt coaching i styrkelse af mental sundhed og trivsel på individ og gruppe niveau.

Over tid har hun tilegnet sig et særligt fagligt kendskab i at hjælpe og coache mennesker, der er i risiko? og/eller kendt med stress, angst og depression. Ligeledes har hun særlige kompetencer og erfaringer indenfor forskellige afhængighedsvaner som alkohol, tobak, mad og arbejdsnarkomani.

Trine er uddannet sygeplejerske, men har de sidste fjorten år arbejdet som sundhedskonsulent, stresskonsulent, livsstilskonsulent, rygestopkonsulent, trivselskonsulent, koordinator, underviser og projektarbejder.
 

Trine anvender i sin coachingmetoder indenfor den kognitive terapi, den tredje generations kognitiv terapi ACT (acceptance and commitment therapy), og VIA-(Values in action) styrkearbejdet, der udspringer fra forskningen bagved udvikling og igangsætning af det menneskelige potentiale.​

Kombinere VIA med The Big 5.
 

Ovennævnte understøtter hendes spidskompetencer indenfor coaching og formidling med en bred og helhedsorienteret tilgang til de opgaver hun varetager.

Lidt om Gejst

Gejst er særligt udvalgt som min primær fokusstyrke og spidskompetence og min særlige indre samarbejdspartner. Gejst er en af de 24 styrker, vi alle besidder, og er for mig essentielt, fordi gejst aktiverer positive forventninger og et helhjertet engagement, som jeg mener, er det vigtigste 

at aktiverer, når vi mennesker skal åbne vores mindset og forstå og lære nye ting.

Kirk & Gejst er derfor et godt match for mig, når jeg skal efterleve min vision og mission.

Find din gejst til at leve det liv du fortjener

​Mission:

Kirk & Gejst har en mission om at styrke mental trivsel, fællesskaber og performance ved at igangsætte håb, optimisme, robusthed og handlingstillid - indenfor for psykologien også kaldet: psykologisk kapital.

Vision:

 

Kirk & Gejst har en vision om at fremme bæredygtige og meningsfulde rammer for (selv)ledelse samt gøre det implementertbart i nuet og fremtid

Værdier:

Kirk & Gejst er en stærk og kreativ formilder, der er særligt optaget af at gøre teori anvendelsesorienteret, så det kan omsættes til praksis med en respektfuld opfindsomhed og originalitet

"Fokus på styrker tipper menneskeheden i en retning, hvor den viser sine bedste sider af sig selv, og implementeringen af netop disse styrker i en forretningsmæssig kontekst kan være et vigtigt supplement i opgaver med at menneskeliggøre vores organisationer".

 

Neal Mayeson, 2015

bottom of page