top of page
Velkommen: Welcome
dandelion-5291382_1920_edited.png
Tryghed, Ærlighed & Autentisk formidling

Lær Kirk & Gejst at kende
Vision & mission 
og lidt om Trine Kirk & Gejst

​Mission:

Kirk & Gejst har en mission om at styrke mental trivsel, fællesskaber og performance ved at igangsætte håb, optimisme, robusthed og handlingstillid - indenfor for psykologien også kaldet: psykologisk kapital.

Vision:

Kirk & Gejst har en vision om at fremme bæredygtige og meningsfulde rammer for (selv)ledelse samt gøre det implementertbart i nuet og fremtid

Værdier:

Kirk & Gejst er en stærk og kreativ formilder, der er særligt optaget af at gøre teori anvendelsesorienteret, så det kan omsættes til praksis med en respektfuld opfindsomhed og originalitet

Lidt om Kirk 
 

Trine indehaver af Kirk & Gejst har mere end fjorten års erfaring indenfor coaching, vejledning, facilitering, undervisning i styrkelse af mental sundhed og trivsel på individ og gruppe niveau.

Over tid har hun tilegnet sig et særligt fagligt kendskab i at coache og guide klienter, ledere og ansatte til mental ro og trivsel.

Uddannet sygeplejerske.

Uddannet i tredje generations kognitiv terapi ACT (acceptance and commitment therapy)

Uddannet som Master stresscoach

Master uddannelse i Positiv Psykologi fra Århus Universitet

3P Instituttets practitioner uddannelse

  
Trine har udviklet unikke forløb der tager usgangspunkt i VIA-(Values in action) styrkearbejdet, der udspringer fra forskningen bagved udvikling og igangsætning af det menneskelige potentiale kombineret med viden om de fundamentale grundprincipper i os alle der viser vejen til egen mental opdrift og visdom.
 

Ovennævnte understøtter hendes spidskompetencer indenfor coaching og formidling med en bred og helhedsorienteret tilgang til de opgaver hun varetager.

Lidt om Gejst

Gejst er særligt udvalgt som en af Trines primær fokusstyrke og spidskompetence samt indre samarbejdspartner. Gejst er en af de 24 styrker, vi alle besidder, og er for Trine essentielt, fordi gejst aktiverer positive forventninger og et helhjertet engagement, som Trine ser som en af de vigtigste styrker at aktiverer, når vi mennesker skal åbne vores mindset og forstå og lære nye ting.

Kirk & Gejst er derfor et perfekt match, når Trines vision og mission skal virkeliggøres.

Find din gejst til at leve det liv du fortjener

"Fokus på styrker tipper menneskeheden i en retning, hvor den viser sine bedste sider af sig selv, og implementeringen af netop disse styrker i en forretningsmæssig kontekst kan være et vigtigt supplement i opgaver med at menneskeliggøre vores organisationer".

 

Neal Mayeson, 2015

bottom of page